Obsah čísla 3/2019

3 IVAN ČIČMANEC
Téma outsiderstva u Vámoša a Becketta

14 JÁN ZAMBOR
Príbeh s palicami a lievčom a s kuchynským nožom s červenou rúčkou

26 ANTON BALÁŽ
Dva slovenské osudy – Špitzer, Mach

Z NOVÝCH PREKLADOV

53 LÁSZLÓ TÓTH
Básne

59 JÁN MIČKO
Januárové koláčiky

66 MILAN RICHTER
Básne

71 JÁN ZAMBOR
Slovenský literárny preklad 2018 v kritickej reflexii

RECENZIE

91 IGOR HOCHEL: Nezvyčajné rozprávanie o bežnom živote
Pavel Vilikovský: RAJc je preč

94 LADISLAV ŠIMON: Bilancia germanistu
Ľudovít Petraško: Cez jazyk k skutočnosti (Vybrané recenzie nemeckej literatúry)

97 LUCIA SMIEŠKOVÁ : Hlboký nádych mladej literárnej vedy
Spirituálne zlomky

 182 zobrazení