Kontakt

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS)
Právna forma:
 Občianske združenie
IČO: 00178527
DIČ: 2020795645
Adresa: Laurinská 780/2 81508 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
E-mail: info@casopisromboid.sk
Telefón: +421 905 234 294 (predseda AOSS)

Bankové spojenie:
IBAN
: SK02 8330 0000 0027 0120 6975 
Banka: Fio Banka
Štatutárny zástupca: Peter Juščák
Registračné číslo: VVS/1-900/90-182