Obsah čísla 4-5/2019

3 JOZEF ŠPAČEK
Smútok, ktorý nevidno

14 HANA KOŠKOVÁ
BÁSNE

17 JÁN ZAMBOR
Kontúry literárnej tvorby Jána Švantnera

25 JAROSLAV KLUS
Sólista

35 LADISLAV VOLKO
Básne

39 GABRIELA TOBIÁŠOVÁ
Premeny hrdinu v dielach starších literárnych období

47 VLASTA HOCHELOVÁ
BÁSNE

53 VILIAM JABLONICKÝ
O sebe, dobe, zuboch a radiátoroch

Z NOVÝCH PREKLADOV

64 MONIKA HERCEG
Hadie smrti

74 ERIK MARKOVIČ
Laudácio na počesť laureátky Ceny P. O. Hviezdoslava za rok 2018

78 ROZHOVOR s Juliou Sherwoodovou
Presadzovať literatúru „menších krajín“ je legitímne

85 Ocenenia Klubu nezávislých
spisovateľov za rok 2018

Hodnotenia – LADISLAV ŠIMON a TIBOR ŽILKA

JÁN ZAMBOR : STAVEBNOSŤ B Á S N E
(Cena KNS 2018)

MARIÁN MILČÁK : TESERAKT
(Prémia KNS 2018)

DENISA FULMEKOVÁ : DOKTOR MRÁZ
(Prémia KNS 2018)

MARIANA ČENGEL SOLČANSKÁ: GENERÁL M . R . ŠTEFÁNIK
(Prémia KNS 2018)

95 MIROSLAVA KOŠŤÁLOVÁ
BÁSNE

98 MEDARD SLOVÍK
Pepíčku, ty darebáku!

RECENZIE

103 IGOR HOCHEL: Mysliteľské dielo, ku ktorému sa budeme vracať
Ivan Čičmanec: Z večerných kontemplácií

107 MILAN KOLESÍK: Aplauz pre Stradivárky
Jozef Slovák: Päť minút ticha pre stradivárky. Džezové správy

115 MILA HAUGOVÁ: Ťahať čiaru horizontu cez záhradu
Ján Kudlička: Atmosféry

117 JÁN GALLIK: Dilong v „záhrade avantgardy“
Marián Kamenčík: Z Hlohovca do Honolulu a späť (Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda)

119 JOZEF ŠPAČEK: Svedectvo o sile túžby po výškach
Marián Kováč – Juraj Kuniak: Nepálsky diptych. Z klenotnice himalájskych trekov

122 ĽUDOVÍT PETRAŠKO: Poetický aj poetologicky podnetný
Poetika poézie a jej prekladu

 208 zobrazení