Obsah čísla 6/2022

Na obálke sú použité ilustrácie výtvarníka Ladislava Bergera.

3 IVAN ČIČMANEC
Z novších skepticizmov

10 JÁN ZAMBOR
Tri básne

14 ELENA HIDVÉGHYOVÁ-YUNG
Sonata quasi una fantasia cis-mol

Z NOVÝCH PREKLADOV I

20 ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA
Na šírom mori

26 JOZEF ŠPAČEK
V pavučinách

41 JÁN MIČKO
Obliehanie Košíc

48 VLASTA HOCHELOVÁ
O živote vieš prd!

Z NOVÝCH PREKLADOV II

62 JANUSZ KORYL
Smrť nosorožca

ČO SME PÍSALI PRED 50 ROKMII

67 MILAN RÚFUS
Janko Kráľ

O ČOM PREMÝŠĽŠA

71 PETER PROKOPEC
O umení pohybu

73 MIROSLAVA KOŠŤÁLOVÁ
Fialový dážď

RECENZIE

78 IGOR HOCHEL: Časy, keď išlo do tuhého
Anton Hykisch: Bezhlavý čas

81 IGOR HOCHEL: Prostredníctvom absurdného a bizarného o podstate života
Ivan Čičmanec: Zažité a vysnívané

85 MILAN KOLESÍK: Zostúpme do jaskýň, platonici
Marián Milčák: Provinčné básne

91 LENKA RACÍKOVÁ: Príbeh, ktorý sa nekončí
Anna Ondrejková: Príbeh (ja) na mladom snehu

94 PATRÍCIA GABRIŠOVÁ: Vek slobody a zraniteľnosti
Simone de Beauvoir: Zlomená žena

 264 zobrazení