Bratia Vilikovskí

Bratia Vilikovskí sa narodili v Palúdzke, dnes je súčasťou mesta Liptovský Mikuláš. Ich matka bola učiteľkou anglického jazyka, otec bol významným intelektuálom. Chlapci Ján (13. 7. 1937 – 5. 5. 2023) a Pavol (27. 6. 1941 – 10. 2. 2020) si otcovu prítomnosť užili len málo, profesor dejín staršej českej a slovenskej literatúry Ján Vilikovský zomrel ako štyridsaťdva ročný v novembri 1946 po operácii štítnej žľazy v Brne. Bol výnimočným zjavom v prostredí československej literárnej kultúry a životné dráhy jeho detí sa akoby prirodzene vinuli po zdanlivo určujúcich a predsa úplne samostatných a neobjavených cestách.

Medzi bratmi Vilikovskými bol štvorročný rozdiel. Narodili sa do obdobia, ktoré nepodporovalo mäkkosť, dospievali v časoch, ktoré hladkali za zbabelosť. Vnímali sme ich predovšetkým cez ich prácu, a inak vieme o nich len toľko, koľko chceli sami, vo vyjadreniach o sebe a svojom súkromí boli obaja nesmierne úsporní.Ako ľahko kráčame životom a odrazu nás niet. Ako ťažko sa ním predierame a odrazu nás niet. Autenticita a spôsob, akým boli Ján a Pavel Vilikovskí vrastení do každodennosti, je zjavný aj z nasledujúcich príspevkov.

 326 zobrazení