Takto sa dívame okolo seba

Alena Brindová: Horolezci
Prešov, OZ FACE, 2022

Debut Aleny Brindovej Horolezci už po pár veršoch napovedá, že nejde len o začiatočnícky pokus, ale o knihu, ktorá je výsledkom niekoľkoročného „skúsenostného zberu“ a jeho citlivého premietnutia do priestoru textu, a tak sa dá súhlasiť s konštatovaním uvedenom v anotácii knihy o vyzretosti a sviežosti autorkinho uchopenia reality. 

Brindová získala doktorát z literárnej vedy na FF UPJŠ v Košiciach, pôsobí v oblasti masmédií, venuje sa esejistike, výtvarnej tvorbe a publikuje recenzie a reflexie v rôznych periodikách. V štyridsiatich básňach sa tematizujú otázky pôvodu a identity, úvahy o podstate ženstva a ženského, vzťahy k okoliu a sebe samej, ale aj rôzne postrehy a momentky či výseky životnej reality. 

Horolezci je súhrnné metaforické pomenovanie pre ľudí ako účastníkov života, prekračujúcich hranice metafyzického s víziou vlastnej budúcej pominuteľnosti – „všetci túžia pokoriť vrchol/v skutočnosti sa však koríme až pri zostupe/zavesení na hrdzavých kladkách/v tušení širokých, bezozvenných údolí“ (s. 25). Básne TopánkyZ úst do ucha a Zákopy predstavujú vstup do súkromnej rodovej histórie autorky a úctu k tradíciám, či už z pohľadu mužov bojujúcich v druhej svetovej vojne, alebo žien šúpajúcich zemiaky, objavujúcich váhonosné tajomstvá. 

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 200 zobrazení