2 % pre Romboid

Naše údaje:

IČO: 00178527
DIČ: 2020795645
Obchodné meno: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Laurinská 780/2, 81508 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Registrácia: VVS/1-900/90-182
Banka: FIO banka
Číslo účtu: SK02 8330 0000 0027 0120 6975 

Poukázanie 2% z dane za zúčtovacie obdobie 2022:

Zamestnanec

Tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní dane FO – tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane FO – tlačivo
Vyhlásenie o poukázaní dane FO – online
Potvrdenie o zaplatení dane – online

Fyzická osoba

Tlačivá:
Daňové priznanie typu A – online
Daňové priznanie typu B – online

Právnická osoba

Tlačivo:
Daňové priznanie právnických osôb