Obsah čísla 9-10/2022

Na obálke sú použité ilustrácie výtvarníčky KATARÍNY KISSOCZY.

3 DUŠAN TEPLAN
Hlas lásky, silnej ako smrť

22 PATRÍCIA GABRIŠOVÁ
Vdychovanie škorice

Z NOVÝCH PREKLADOV I

25 Ján Zambor
Básnik medzi sladkosťou a horkosťou, triumfom a pádom, nádejou
a beznádejou, očarením krásou a skľúčenosťou

30 RUBÉN DARÍO
Básne

39 MARTIN FURMANIK
Punčové rezy

48 ŠIMON ČIŽMÁR
Básne

52 ELENA HIDVÉGHYOVÁ-YUNG
Poetka sama doma so svojou poéziou

66 IVAN ČIČMANEC
Jozefka

Z NOVÝCH PREKLADOV II

72 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
Brazílsky pocit sveta

82 MARTA HLUŠÍKOVÁ
Idem sa utopiť

87 JANKA FLORKOVÁ
Tretí príchod

O ČOM PREMÝŠĽA…

90 ANTON BALÁŽ
Sme mysliaca trstina?

95 JELA ABASOVÁ
Beštiárik

ČO SME PÍSALI PRED 50 ROKMI

98 KK[*]R

RECENZIE

103 ANNA VALCEROVÁ: Napokon predsa len vstane
JURAJ KUNIAK: Ako sme sa stali

106 GABRIELA RAKÚSOVÁ: Rozprávač zaľúbený do krajiny
JÁN PÚČEK + KRISTÍNA MIČOVÁ: Karpaty! Potulky po skutočnej i vymyslenej krajine

109 MARTINA BODNÁROVÁ: Nádejná mladá krv na poli historickej prózy
TOMÁŠ TINKER ŠOLTÉS: Kronika odbojov – Rytier a básnik

114 GABRIELA RAKÚSOVÁ: Veľká kniha v niekoľkých vetách
JON FOSSE: Sestra

 470 zobrazení