„Recept“ ako sa zmieriť so životom 

Denisa Fulmeková: Úzkosť 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart, 2022 

Denisa Fulmeková sa prostredníctvom naratívneho módu fragmentárnych príbehov venuje vo svojom diele skúmaniu dôležitých životných udalostí. Citlivo a nenútene sa dotýka neraz chúlostivých tém, ktoré nejeden z nás ukrýva ako tajomstvá v Pandorinej skrinke. Prostredníctvom svojich filozofických reflexií nás pozýva do sveta Arlety, ktorá sa nachádza za pomyselnou polovicou života a kladie si nepohodlné otázky o svojej existencii, pričom sa nebojí spochybniť svoje „zakotvené“ predstavy o sebe samej, nevynímajúc „roly“ manželky, dcéry, kamarátky a spisovateľky.

Autorka svoje dielo otvára myšlienkou: „Hlavná hrdinka by sa mala volať Arleta. Poznáte nejakú?“ (s. 5) Ja konkrétne si spomeniem na moju spolužiačku z gymnázia, ale moje úvahy vôbec nie sú podstatné. Ako tvrdí autorka: „Meno je iba identifikačný znak pre hmotnú podstatu, ktorá drží pokope, pre telo“ (s. 5). Miestami môže čitateľ nadobudnúť pocit, že sa zahĺbil do autobiografického čítania, avšak nie je isté, do akej miery sa autorka stotožňuje s hlavnou hrdinkou príbehu, preto to možno zaradiť len do kategórie špekulácia. Fulmeková sa vo svojich úvahách venuje aj citlivej téme starnutia: „Keď starnete, viac kapitol uzatvárate, než otvárate. Viete, že niektoré veci sú pre vás pasé. Aj ľudia“ (s. 29).

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 220 zobrazení