Editoriál 1-2/2023

Vážené čitateľky,
vážení čitatelia,
vážení autori, vážené autorky,

zložitá ekonomická situácia v našej krajine (a nielen v nej), ktorá má svoje fatálne objektívne príčiny, spôsobuje, že v stave istej núdze sa ocitá aj celá oblasť nášho umenia a kultúry, najmä tá jej časť, ktorá nepatrí do kategórie komerčnej či zábavnej. V nemalej miere sa to týka aj literatúry, vydávania kníh, literárneho života, knižnej kultúry a literárnych časopisov. Na jednej strane sa zvyšujú náklady, ktoré možno označiť ako výrobné – cena energií, papiera, polygrafických prác, na druhej strane nepribúdajú finančné prostriedky z tzv. verejných zdrojov, skôr naopak.

V roku 2022 sa podarilo udržať Romboid v periodicite 10 čísiel (presnejšie 8 čísiel a jedno dvojčíslo), a to napriek tomu, že vydavateľ časopisu, ktorým je Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, nedostal zo štátneho rozpočtu nijakú podporu. Pre rok 2023 síce Fond na podporu umenia nášmu časopisu poskytol dotáciu, za ktorú sme vďační, avšak vzhľadom na uvedený nárast cien, je nemožné pokryť náklady na vydanie desiatich čísiel. Dajaké radikálne zvýšenie ceny jednotlivých výtlačkov by nič nevyriešilo, pretože sme nekomerčné, nízko nákladové periodikum.

Vzniknutú situáciu sme sa rozhodli riešiť tak, že v tomto roku vydáme 5 dvojčísiel časopisu v rozsahu cca 130 strán, čo nevylučuje možnosť v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti sa vrátiť k pôvodnej periodicite. Zároveň budujeme jeho webovú verziu na osobitnej internetovej stránke, o ktorej vás ešte budeme informovať. Veríme, že napriek uvedenému „obmedzeniu“ zachováte, vážené čitateľky, vážení čitatelia, vážení autori, vážené autorky, Romboidu svoju priazeň.

My sa budeme usilovať robiť časopis čo najkvalitnejší, pútavý, obohacujúci literárny proces. Sme presvedčení, že päťdesiatosemročná tradícia periodika Romboid má svoje dôležité miesto v kultúrnom bytí našej krajiny. Chceme v nej pokračovať, milí čitatelia, spolu s našimi prispievateľmi a, prirodzene, aj s vami, adresátmi nášho spoločného úsilia.

 568 zobrazení