Čo sme písali v roku 1966

Náš časopis vznikol v roku 1966, v čase, keď sa v Československu schyľovalo k výraznejšiemu politickému uvoľneniu. Umenie, literatúra, kultúra začínali žiť autonómne, zbavujúc sa najväčšieho tlaku ideológie. V tiráži 1. čísla Romboidu v prvom roku jeho existencie je deklarované, že ide o dvojmesačník pre literatúru, teóriu a kritiku (čo je vlastne v zhode aj s jeho súčasným zameraním), a ďalej sa v nej píše: „Vedie Miroslav Válek s redakčným kruhom: Jozef Bžoch, Rudolf Fila, Vojtech Mihálik, Milan Rúfus (redaktor), Vincent Šikula (redaktor), Stanislav Šmatlák (redaktor), Viliam Turčány.“ Ako zaujímavosť možno uviesť, že cena jedného výtlačku časopisu bola 5,- Kčs. 

V roku založenia periodika boli vydané dve čísla, v nasledujúcom ročníku to už bolo plných šesť čísiel. Text Miroslava Válka Hovoriť striebro…, ktorý tu publikujeme v presnom znení a bez akýchkoľvek zásahov, je vôbec „historicky“ prvým textom Romboidu a vyznieva v značnej miere ako generačný literárny manifest. Napísaný je prevažne obrazným jazykom, podobne, ako to bolo v prípade manifestov Osamelých bežcov. Všimnúť si hodno, že v ňom nie je ani čiarka o socialistickom realizme.
(ih)

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 222 zobrazení