Danuša Dragulová-Faktorová: Roviny symetrie

Bratislava, DAXE, 2021

Danuša Dragulová-Faktorová je verejnosti známa skôr ako autorka literatúry pre deti (má za sebou cca 40 knižných titulov). Záslužná je však aj jej redaktorská a vydavateľská činnosť. Od roku 1999 vedie vydavateľstvo DAXE, ktoré sa – okrem iných aktivít – už dlhšie venuje najmä vydávaniu detských časopisov Zvonček, Maxík a od roku 2021 k nim pribudol aj mesačník Enviráčik. 

Tvorbou pre dospelých sa verejnosti predstavila zväčša v lyrickej podobe (napríklad zbierkou básní Hľadám sa v sebe, 1997 či zbierkou Čo vzišlo z mojich pier, 2007), ale je tiež autorkou poviedkových kníh Okamihy (ne)času(2001) či Šedé (pís)mená (2017). V roku 2021 zostavila aj odbornú publikáciu Pozícia a význam printových médií pre detského adresáta na Slovensku. 

Najnovšia básnická zbierka Roviny symetrie – ako čítame na obale knihy – „vyjadruje postoj (…) k nehmotným sféram (…), predovšetkým ide o vzťahy, ktoré (človek) vytvára“Útla knižka má subtílne grafické spracovanie. Monotypy k zbierke vytvoril akademický sochár Milan Lukáč a stali sa akoby „dopovedaním“ samotnej básne, jej súčasťou. Týmto nanajvýš citlivým prístupom sa podarilo zharmonizovať poetické slovo a obraz.

V textovej rovine sa stretávame s lyrickým subjektom, ktorý odhaľuje, sprítomňuje svoje ja, tlmočí ho cez filozofické konštanty, formuluje otázky (a neraz i odpovede). Ide zväčša o rýmovanú poéziu, kde hra so slovom, so slovnou eufóniou a rytmom má svoje stále miesto: „Kým slnko vstáva v zlatožltej hrči, / na slákoch ramien vzbĺka z polopusta / za plotom túžob krčia sa už v kŕči / vždy živé, hoci zmeravené ústa“ (s. 6). Aj keď samotné rýmovanie autorka nepociťuje ako „povinnú jazdu“, v tomto priestore sa pohybuje presvedčivo, veď aj báseň, ktorá spočiatku dáva tušiť prechod do nerýmovanej poézie, sa napokon rýmom končí. 

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 238 zobrazení