Ďakujeme vám za Donio!

Ďakujeme našim podporovateľom a podporovateľkám, ktorí a ktoré nás láskavo podporili v kampani na Donio.sk, vďaka čomu môžeme robiť Romboid lepšie. Menovite: Michal Dobrotka, Judita Kaššovicová, Simona Haásová, Monika Zbínová, Zuzana Cascino, Katarína Mikolášová, Adriana Schwarzbacher, Martin Furmanik, Martin Kotovský,Jana Bodnárová, Bibiana Buchelová, Peter Iždinský, Tatiana Sadloňová, Ivana Zacharová, Andrea Smitková, Helena Golasová, Katarína Škorupová, Alica Kizeková, Hana Zavřelová. Viliam Rosinský, Veronika Zielinska, Žofia Priečinská, Jana Hrdá, Zuzana Ferusová, Anna Jančová, Alexandra Brocková, Ivana Malá, Veronika Goldiňáková, Marián Milčák, Alexej Matlovič a ďalší…

 208 zobrazení