Editoriál 5-6/2023

Plány a okolnosti

Tvorba časopisu – obzvlášť, ak ide o mesačník alebo dvojmesačník – súvisí jednak s napĺňaním plánov a tém, ktorým sa redakcia v danom čísle rozhodne venovať, no do istej miery ju predurčujú aj vonkajšie udalosti, udalosti neplánované, na ktoré sa žiada reagovať. Niekedy (a pri správnom nastavení aj veľmi často) medzi týmito dvoma „pólmi“ vzniká dokonca akási synergia, ktorá z každého čísla vytvára niečo neopakovateľné a nepredvídateľné.

Podarilo sa nám niečo také aj teraz? Možno. Hoci v tomto prípade by sme boli radšej, keby to nebolo potrebné a mohli by sme sa namiesto toho venovať svojim plánom.

Pokiaľ ste si pozreli témy na obálke alebo ste očami letmo prebehli obsah dvojčísla, zrejme už viete, že narážam na nedávne úmrtie skvelého pedagóga, prekladateľa a bývalého veľvyslanca SR v Spojenom kráľovstve Jána Vilikovského. Na jeho počesť prinášame dva spomienkové texty od prekladateľky Eleny Flaškovej a poetky Evy Luky, ktoré uverejňujeme spolu s príspevkami o živote a tvorbe Jánovho brata Pavla (okrem iného aj bývalého šéfredaktora Romboidu), ktorý nás opustil pred troma rokmi a chceli sme si ho touto cestou pripomenúť.

A čomu ďalšiemu sa ešte venujeme? Okrem kvalitnej poézie a prózy, ktorou sa okrem etablovaných autorov a prekladateľov prezentujú  aj nové mená, prinášame anketu o špecifikách slovenskej literatúry s knižnými blogerkami a blogermi, dva podnetné rozhovory s básnikom a spisovateľom Tomášom Strakom a s fantasy nadšencom Martinom Králikom, článok o novodobej cenzúre v knihách, ktorý napísala Zdenka Kollárová, esej od Etely Farkašovej o priestoroch – spomienkach, a napokon aj množstvo tipov na dobré knihy.

Prajem vám, nech sa vám aj toto číslo Romboidu dobre číta (o čo sa veľkou mierou zasluhuje aj skvelý nový dizajn Samuela Čarnokého a grafická práca Niny Bialovej) a nech s vami aj tentokrát otvára váš tajný dialóg.

Matej Rumanovský

poverený vedením redakcie časopisu Romboid

 416 zobrazení