Editoriál 9-10/2023

Otázka času

Sú udalosti, ktoré berú slová a mizne s nimi čas. Úmrtie Milana Kunderu, ktoré nás všetkých zastihlo nepripravených začiatkom leta počas rozpáleného dňa plného povinností a iných „bežných” vecí, bolo jednou z nich.

Odrazu sme sa zastavili a s nami akoby naozaj prestal plynúť i čas. Nenachádzali sme slová, napriek tomu, že je to náš hlavný vyjadrovací prostriedok, akoby si táto skúsenosť vyžadovala novú rétoriku, nové vetné skladby či slovné tvary. Nevedeli sme ako ďalej…

Napriek tomu, že Kunderovo dielo zostáva nesmrteľné a jeho život by nás podľa jeho prianí nemal zaujímať (mal by byť ako človek „anulovaný, vymazaný z dejín“), zostávame prekvapení a zaskočení. Realita, prítomnosť, v ktorej sme sa ocitli bez neho, zostáva v podstate bez zmeny, všetko beží ďalej, biologická nesmrteľnosť predsa aj tak nie je možná, odkiaľ sa teda berie ten pocit niečoho strateného, nedobrovoľne a nadobro odňatého?

Prirodzene, po odviatí prvotnej emócie sme napokon všetci hľadali možnosti, ako sa k tejto skutočnosti vyjadriť. Potrebovali sme to. Čo si pripomenúť, čo odhaliť, na čo dávno zabudnuté poukázať, aké kvality vyzdvihnúť? Internet, ale i tlačené médiá zaplavili správy o úmrtí najprekladanejšieho autora českého pôvodu, ktorý do pár riadkov zhrnuli jeho život, prípadne osobnými spomienkami opísali svoje zážitky, no plynutím dní všetko napokon odznelo. Správy zostali uväznené v čase a viac si na ne už nik nespomenie.

Na rozdiel od Kunderovho diela.

Preto sme toto „kunderovské“ číslo nestavali na onej udalosti, ale skôr na témach, ktoré sú nesmrteľné, nie striktne aktualizačné, časové. Preto v tomto dvojčísle väčšmi rozoberáme Kunderovo dielo a pohľad naň – spomeňme napríklad veľký rozhovor s kunderológom profesorom Tomášom Kubíčkom, dvojicu rozhovorov priamo s Kunderom (ešte v čase, keď ich poskytoval, teda v 80. rokoch) a na otázky, ktoré nám pri tvorbe čísla (ale i v „bežnom“ živote) vyvstali, sme hľadali odpovede priamo v jeho knihách. Sú rozptýlené naprieč celým číslom. Okrem toho tu však, samozrejme, nájdete aj množstvo mimo-kunderovských textov, ktoré rovnako stoja za prečítanie.Nech sa vám nový Romboid dobre číta, dnes i kedykoľvek potom.

 352 zobrazení