Priehrada

Postavy:

rozprávač

poručík CVACH

desiatnik KAMHAL

Mišo ROHAĽ

Julka ROHAĽOVÁ, Mišova žena

Rozprávač: Priehrada Domaša je viacúčelové vodné dielo, ktoré je situované do Ondavskej vrchoviny a bolo vybudované na rieke Ondava. Vodná nádrž sa z dvoch tretín nachádza v okrese Vranov nad Topľou a jedna tretina zasahuje do okresu Stropkov. Výstavba tohto vodného diela sa začala vo februári 1962 a bola ukončená v decembri 1967. Začiatok injekčnej štôlne hrádze bol zrealizovaný v auguste 1963. Prietok Ondavy bol do štôlne odvedený pomerne skoro, už v júni 1964. Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar 1964, v čase otvoreného výkopu injekčnej štôlne. Sypanie statickej časti prebiehalo v rokoch 1965 až 1966. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966. Hydroelektráreň dokončili v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola zavŕšená výstavba celého vodného diela. Pod priehradou bola vybudovaná vyrovnávacia nádrž Malá Domaša, ktorá plní najmä ochrannú protipovodňovú funkciu. Výstavbe priehrady padlo za obeť niekoľko historických obcí: Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Valkov, Petejovce a nižšie položené časti Kelče. Dve dediny, Bžany a Turany nad Ondavou, zanikli čiastočne – zbúralo sa niekoľko domov a budov v záplavovej časti. V niektorých zaniknutých obciach žilo obyvateľstvo nepretržite od neolitu. Je preto prirodzené, že z rodných dedín sa neodchádzalo ľahko…

Zvuk: hudba z rádia, klepot písacieho stroja v kancelárii.  

CVACH: (Diktuje, slovenský prízvuk mu robí ťažkosti. Čech sa nezaprie.)

              … A tak sa do 25. listopada 1966 vysťahujú poslední obyvatelia z obce Veľká Domaša. Po odchode obyvateľov bude asanovaný… 

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 172 zobrazení