Obsah čísla 8/2018

MILA HAUGOVÁ: Básne

TIBOR ŽILKA: Filmovosť v životopisnom románe

IVAN ČIČMANEC: Z doby ľadovej 

Z NOVÝCH PREKLADOV

LADISLAV ŠIMON: Friedrich Schiller

FRIEDRICH SCHILLER: Básne

JURAJ KUNIAK: Makalu – Čierny obor

KRISTÍNA KRAJANOVÁ: Osamelé tóny Milana Mitrovského

JÁN BREZINA: Vtedy na východe

RECENZIE

IGOR HOCHEL: V zomknutom tvare, ale aj postmoderne (Dalimír Stano: Láska je retro; Očistec / purgatorio

ANNA BUKOVINOVÁ: Vynechaný spoj, ktorý zanechá silné emócie (Viliam Nádaskay: Vynechaný spoj) 

NORA BARÁTHOVÁ: Recenzia vonkoncom netradičná (Dagmar Inštitorisová: O slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a neposednom Dienku)

JANA KUZMÍKOVÁ: Štúr a Hurban – romantici v protikladoch? (Pavol Parenička: Štúr a Hurban, myšlienka a čin)

EVA MALITI FRAŇOVÁ : Kniha o Mikulášovi Gacekovi (Milota Zelinová Gaceková: Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov)

LUCIA SMIEŠKOVÁ: Básnik – filozof (Zoltán Rédey: Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“)

LADISLAV ŠIMON: Literárny aktivizmus?

 376 zobrazení