Obsah čísla 9-10/2018

Ilustrácie na obálke – Dušan Nágel; Ilustrácie vo vnútri čísla – František Jablonovský

4 JÁN ZAMBOR
Orech

8 ERIK MARKOVIČ
Palintropickosť a pojem postmoderny v súčasnej slovenskej literatúre (Pokus o ďalšiu z teoretických častí popostmoderného manifestu)

28 ZUZANA ANNA BAKOŠOVÁ
Básne

33 PETER JUŠČÁK
Tetovaný príbeh

Z NOVÝCH PREKLADOV I

47 JÁN ZAMBOR
Maximalista Juan Ramón Jiménez

48 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Básne

52 MARIANA ČENGEL SOLČANSKÁ
Juriš Jánošík

60 Zhovárame sa Marianou Čengel Solčanskou
Režisér – šialené povolanie!

66 LENKA KUBRICZKÁ
Útek do nepretržitosti (Interpretačný návrat k zbierke I. Štrpku Krátke detstvo kopijníkov)

Z NOVÝCHPREKLADOV II

77 JURAJ KUNIAK
Aby básne pripomínali svet čo najvernejšie

79 ROBERT HASS
Básne

89 NATÁLIA MITKOVÁ
Niekoľko poznámok k rozmachu autobiografi ckého písania a memoárového žánru v slovenskej literatúre po roku 2000

Z NOVEJ TVORBY PRE DETI

97 DAGMAR INŠTITORISOVÁ
Ako sa Hopovi nič nechcelo, Ako sa Hopi s každým pohádal, Ako Hop nechcel spať

RECENZIE

104 IVAN KAMENEC: Malé dejiny v literárnom diele
Denisa Fulmeková: Doktor Mráz

108 IGOR HOCHEL: Tam dole na Balkáne a my
Peter Juščák: Balkan blues

111 JOZEF ŠPAČEK: Cestovanie krajinami i v čase
Miroslav Demák: Takmer niečo. Medzi nami a dejinami

113 ALEXANDER HALVONÍK:Ondrejičkova apológia tvaru
Erik Ondrejička: Krajina diamantov

116 ERIK ONDREJIČKA: O básnickej zbierke trocha poeticky
Igor Hochel: Muž na peróne

119 MIROSLAV ZELINSKÝ: Kronika jako žánr literární historie
Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík a Pavel Janáček a kol.: Literární kronika první republiky. Události, díla, souvislosti

122 NATÁLIA MITKOVÁ: O nás bez idealizácie a predsudkov
Martin M. Šimečka: Medzi Slovákmi. Stručné dejiny ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi alebo Ako som sa stal vlastencom

 286 zobrazení