Obsah čísla 1/2019

3 IVAN ČIČMANEC
Klietky

24 ÁRPÁD TŐZSÉR
Básne

29 JOZEF LEIKERT
Dve výročia spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka

39 JOZEF SLOVÁK
Päť minút ticha pre stradivárky

44 GABRIEL A. LEVICKÝ
Básne

49 ALENA ORAVCOVÁ
K prekladu básní Ivana Laučíka do anglického jazyka

60 ANTON BALÁŽ
Na parížskych adresách

RECENZIE

82 LADISLAV ŠIMON: Vážne slovo do diskusie o lyrike
Marián Milčák: Teserakt

84 VERONIKA RÁCOVÁ: Čokoľvek podstúpiš, neuchopíš celok
Marián Milčák: Teserakt

87 RENÁTA BOJNIČANOVÁ: Od osobného k spoločenskému, nadosobnému a „nadspoločenskému“
Mária Bátorová: Už

92 JANKA FLORKOVÁ: Byť „kôstkou uväznenou smermi…“
Peter Prokopec: Život vrazený do chrbta

94 LUCIA SMIEŠKOVÁ: Sizyfovská snaha pitvať (recidívnu) poéziu
Dalimír Hajko: Básnický svet Jozefa Leikerta

 202 zobrazení