Obsah čísla 6/2019

3 JUDITA KAŠŠOVICOVÁ
Štvorveršia II

8 JOZEF PUŠKÁŠ
Zabiť rektora

26 LENKA RACÍKOVÁ
V osamelom dave

Z NOVÝCHPREKLADOV

42 LADISLAV ŠIMON
Čítajme Nietzscheho!

43 FRIEDRICH NIETZSCHE
Druhá tanečná pieseň (Preklad: L. Šimon)

48 FRIEDRICH NIETZSCHE
Vôľa k moci ako umenie (Preklad: E. Markovič)

67 IVAN ČIČMANEC
Dve humoresky

76 ZOLTÁN RÉDEY
Svet (básnikových) vecí – veci (básnikovho) sveta
Od aforizmu k poézii, od sentencie k veršu

87 MILA HAUGOVÁ
Básne

90 JURAJ KUNIAK
Pocta očiam

RECENZIE

93 JOZEF ŠPAČEK: Múdre state nielen o textoch a dielach
Stanislav Rakús: Text a dielo

95 ALENA ORAVCOVÁ : Spev, ktorý sa stále rozlieha
Walt Whitman: Spev o mne

 242 zobrazení