Obsah čísla 7/2019

3 PETER JUŠČÁK
Muž, ktorý chcel plakať

17 JANKA FLORKOVÁ
Fragmenty

20 TIBOR ŽILKA
Dva protichodné ľudské osudy

Z NOVÝCH PREKLADOV

30 TOM HIRONS
Niekedy príde divý boh

34 MARIÁN KAMENČÍK
Surrealista v uniforme alebo Nadrealistická misia Michala Považana v Hlohovci

43 JÁN ZAMBOR
Poďakovanie Macuovi Bašóovi

44 ŠTEFAN ŠIMKO
3 krátke poviedky

51 LENKA KUBRICZKÁ
Od sily výrazu až po jeho drastickosť a brutalitu v poézii Jozefa Urbana

61 KATARÍNA GAVOROVÁ
Básne

67 JÁN MIČKO
Cúvajúci čas

70 LADISLAV ŠIMON
Glosa o Petrovi Handkem

RECENZIE

77 IVAN KAMENEC: Kruté časy – paradoxné osudy
Anton Baláž: Dva slovenské osudy. Špitzer – Mach

81 IGOR HOCHEL: Slovná hra – a (takmer) nič viac
Marián Hatala – Petra Štětinová Goldflamová: Dva vorvane na dne vane

83 ANDREA FEDORKOVÁ: Sloboda, rovnosť, sesterstvo
Mária Modrovich: Rozhovor s členkou kultu

87 ERIK ONDREJIČKA: Macuo Bašó v preklade Jána Zambora
Macuó Bašó: Haiku

91 GABRIELA TOBIÁŠOVÁ: Iná doba, rovnaký svet
Andrej Belyj: Strieborný holub

94 MARTA ŽILKOVÁ: Banalita lásky či banalita zla?
Savyon Liebrechtová: Banalita lásky

 180 zobrazení