Obsah čísla 1/2020

Z nových básní / Ján Zambor — Dve krátke prózy / Ivan Čičmanec — Posledná veta spánku (Hommáge á Pavel Vilikovský) / Mila Haugová — Prečo Pavel Vilikovský / Milan Zelinka — Borovica / Ján Mičko — Spomienky na „krajinu nostalgie“ / Natália Mitková — 250 rokov od narodenia Friedricha Hölderlina / Ladislav Šimon — Básne / Friedrich Hölderlin — Vlk / Martin Hlavatý — Nakuknutie do sveta / Ladislav Šimon — Z nových veršov / Zlata Matláková — Básne / Martin Vlado — Small is Beautiful alebo Nie je všetko zlato, čo sa blyští… / Ladislav Volko — Posledný opus Dušana Mitanu (Dušan Mitana: Nezvestný) / Igor Hochel — „Aj smútok má svoju cenu“ (Ľuboš Bendzák: Vlastná váha) / Gabriela Rakúsová — Z druhej ruky o umelecko-literárnom spracovaní citlivej témy / Ivan Kamenec — Nestratiť správny kompas (Pavol Holeštiak: Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. Exulant, ktorý neodišiel) / Ján Gallik — Wotan chce koniec a chystá ho aj nám (Theodor W. Adorno: Aspekty nového pravicového radikalizmu) / Martin Makara

 236 zobrazení