Obsah čísla 2/2020

3 DANA PODRACKÁ
Sedem básní

9 JÁN ZAMBOR
Samo Bohdan Hroboň 200

12 SAMO BOHDAN HROBOŇ
Prosbopej slovenského chorľavca žobráka

17 JURAJ KUNIAK
Svet ako umelecké dielo rodiace samo seba

21 ANTON BALÁŽ
Návrat k Chirurgickému dekameronu

22 ANTON BALÁŽ
Kobylka zo Saint Denis

28 MONIKA ADAMICKÁ
Biblické motívy v Balážovej tvorbe s tematikou židovstva

Z NOVÝCH PREKLADOV I
37
PAUL CELAN
Básne (Preložil L. Šimon)

44 VLASTA HOCHELOVÁ
Z albumu: Stará Blažková a jej deti

52 BRONISLAVA VOLKOVÁ
BÁSNE

58 MICHAL BABIAK
Dvojpólové básnické gesto Zdenky Valentovej Belićovej

Z NOVÝCH PREKLADOV II

66 ELENA BILAREVOVÁ
Básne

69 NORA SLOVÁKOVÁ
3 eseje

RECENZIE

77 IGOR HOCHEL: Esej ako poznanie
Ivan Čičmanec: Život je len chodiaci tieň

83 JOZEF ŠPAČEK: Veľké epické plátno H. Murakamiho
Haruki Murakami: Komturova smrt

86 MARTIN MAKARA: Na východe chýba svetlo, na juhu zas nádej
Cormac McCarthy: Cesta

90 ĽUDOVÍT PETRAŠKO: Neúnavný hľadač dobra
Janusz Korczak: Deti ulice

92 TIBOR ŽILKA: Westík a Dášenka
Denisa Fulmeková: Ňuňo

 200 zobrazení