Obsah čísla 3/2020

Obálka a výtvarné diela: OTIS LAUBERT.

3 MARTIN VLADO
Dve poviedky

Z NOVÝCH PREKLADOV I

12 INGEBORG BACHMANNOVÁ – PAUL CELAN
Čas srdca (Korešpondencia)

37 ERIK MARKOVIČ
Príbeh stratenia, nájdenia a vydávania zbierky Jána Ondruša Kreslím koňo koňaté (I)

42 JÁN ONDRUŠ
Kreslím koňo koňaté

47 IVAN ČIČMANEC
Dve poviedky

54 JÁN MIČKO
Básne

Z NOVÝCH PREKLADOV II

58 EVA BISSOVÁ
Čierni vtáci

72 ERIK MARKOVIČ
Básne z cyklu Koróna / metanoia

77 RADOVAN VASIL
Gréta Gorkij a čarovný mikroskop

83 DANIELA DUBIVSKÁ
Básne

88 MILAN ZELINKA
Tá cudzina!

RECENZIE

93 DANA PODRACKÁ: „Keby nebolo lásky, asi by som skamenel“
Dalimír Stano: To, čo je za očami

 174 zobrazení