Obsah čísla 6/2020

3 IVAN ČIČMANEC
Poznámky o Arthurovi Sch. a Friedrichovi N.

ČESKÁ POEZIE DNES

14 ZDENĚK VOLF
Mezi hlubokými břehy a smírčími topoly

17 VÁCLAV MAXMILIÁN
To světlo kterým jí zářily oči

21 KLÁRA GOLDSTEIN
Legenda starší než tyhle stromy

24 TEREZA BÍNOVÁ
Vzpomínka na včerejšek
(Úvod z pásma básní)

28 ALŽBĚTA ŠERBEROVÁ
Etudy

33 JOZEF LEIKERT
Emigrácia spisovateľa Ladislava Mňačka v roku 1968

Z NOVÝCH PREKLADOV

52 JÁN ZAMBOR
Z toľkej lásky, Mozarabská lyrika, Stará kastílska ľudová poézia, Romance

64 List Jána Raka ml.

68 JÁN RAK, ml.
Spomienka na otca

RECENZIE

69 IGOR HOCHEL: Významne o bezvýznamnosti
Milan Kundera: Sviatok bezvýznamnosti

73 JOZEF ŠPAČEK : Román Zaslepenie ako výrazné memento
Elias Cannetti: Zaslepenie

76 MARTA ŽILKOVÁ : Boj rodiny (nielen nitrianskej) o prežitie
Hani Kedar-Kehat: Moja Nitra. Boj rodiny o prežitie

80 GABRIELA RAKÚSOVÁ : Ako sa objavuje čaro
Veronika Dianišková: Pirátske rozprávky

82 JANA JUHÁSOVÁ : Medzi štrukturálnym a empatickým, proporciou a krásou
Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade

86 MILAN KOLESÍK : Kritika dnes (a zajtra?)

94 JÁN GALLIK : Recepčne zažitá „tvár“ Andersenových textov
Mariana Čechová: Andersencia

 202 zobrazení