Obsah čísla 8/2020

3 IVAN ČIČMANEC
Odmietnutý

10 TIBOR ŽILKA
Človek vyhnaný z raja

ROZHOVOR

18 S literárnym vedcom Tiborom Žilkom sa zhovára prozaik Anton Baláž
Dar a bremeno dvojitej identity

47 ŠTEFAN ŠIMKO
Lilit

66 JÁN MACKOVJAK
3-krát z hotelového rezortu (Barman, Chenovci, Hodvábna kravata)

RECENZIE

92 IGOR HOCHEL: Keď Slovensko bude vzorom pre celý svet
Martin Kasarda: Krajina krásnych ľudí

95 MARTA ŽILKOVÁ: Neveselá komédia
Divadlo Andreja Bagara – Jiří Havelka: Vlastníci

 192 zobrazení