Obsah čísla 2/2021

Ilustrácie na obálke – KLÁRA KUSÁ.

3 IVAN ČIČMANEC
Z kacírskych sedemnásťslabičníkov

12 ROZHOVOR | s Michalom Hvoreckým
Najviac doma sa cítim v poviedkach

Z NOVÝCH PREKLADOV I

16 MILA HAUGOVÁ
Malé ostrovy slov

17  FRANZ DODEL
Básne z knihy Môj dom nemá steny

23 JURAJ SIDORENKO
Cesty na Ladronku

27 MILAN RICHTER
Ešte je čas

37 JÁN ZAMBOR
List básnikovi Árpádovi Tőzsérovi

45 MARTIN VLADO
Básne

49 MARTIN FURMANIK
Poviedka o tom druhom

53 LIBUŠA VAJDOVÁ
Nad českým prekladom poézie Any Blandiany

Z NOVÝCH PREKLADOV II

62 JUSTYNA BARGIELSKA
Verše zo zbierky Dieťa z darov

68 ANDREA FEDORKOVÁ
Nebuď hejter, buď kritik!

RECENZIE

73 GABRIELA RAKÚSOVÁ: Tvorca napätia, dobrých opisov a dômyselnej kompozície
Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (13 poviedok)

75 DANA PODRACKÁ: Cipárova čiara
Ivica Ruttkayová: Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle

78 MATEJ BARČ: Fragmenty tichej beznádeje
Olga Hund: Psy malých plemien

81 EVA VITÉZOVÁ: Rozprávka, či realita?
Angela Nanetti: Agátka, Líška a Čierny muž

83 JOZEF ŠPAČEK: Milan Kundera v spätnom zrkadle
Milan Blahynka: Sedm kapitol o díle Milana Kundery

89 JOZEF BRUNCLÍK: Sebavedomo, ale opodstatnene
Martin Navrátil: Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika

 234 zobrazení