Obsah čísla 3/2021

Na obálke tohto čísla Romboidu sú použité maľby ĽUDOVÍTA HOLOŠKU (nar. 1943, Jablo- nica), vnútrajšok čísla je ilustrovaný jeho kresbami k básnickej zbierke Jána Zambora Brána.

3 EVA LUKA
Triptych

7 JÁN ZAMBOR
Výtvarný sprievod ako zrozmerňovanie poézie

12 ROZHOVOR | Milana Kolesíka s Ľudovítom Hološkom
„Na utváraní obrazu je účastná celá bytosť, nielen oko a ruka“

36 ANDREJ HABLÁK
Vnútorný exil

42 IVAN ČIČMANEC
Aj toto je kus našej histórie

48 VLASTA HOCHELOVÁ
Ťažký kufor

58 GR
Otec

63 JÁN MIČKO
Nový byt

RECENZIE

82 IGOR HOCHEL: Pokus o rošádu?
JÁN MIČKO:
Asébia: umenie pamäte

84 JOZEF ŠPAČEK: Umenie udržať balans
STANISLAVA CHROBÁKOVÁ REPAR:
Balans (O bytí a nebytí v živej kultúre)

87 LADISLAV ČÚZY: Čitateľný román, no ničím nie objavný
RASTISLAV PUCHALA
: Archa zmluvy

89 JÁN ZAMBOR: „Dni ešte stále plynú. Tak uchop chvíľu“
JIM HARRISON:
Básne

94 ĽUDOVÍT HOLOŠKA: Idiot
Myši na poli
: Idiot

 222 zobrazení