Obsah čísla 4/2021

Ilustrácie k tomuto číslu Romboidu vytvorila poetka EVA LUKA (nar. 1965, Trnava), ktorá vyštudovala odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo: anglický jazyk – japonský jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Približne osem rokov žila v Japonsku, kde postgraduálne študovala na univerzitách v Sappore a Ósake japonský jazyk a literatúru. Toto štúdium ukončila obhájením doktorandskej práce. Pätnásť rokov pracovala ako tlmočníčka z a do japonského jazyka. Je autorkou štyroch básnických zbierok Divosestra (1999), Diabloň (2005), Havranjel (2011) a Jazver (2019), románu pre deti Pani Kurčaťová I: Ten, kto sa narodí zle (2018) a knihy básní pre deti Jemňacinky / Brutálničky (2021). Prekladá z japončiny a angličtiny. Ilustrácie vystavovala v Bratislave a Trnave.

3 LADISLAV ŠIMON
Básne

8 JÁN ČAKANEK
Schillerova lyrika v preklade Ladislava Šimona (a iných)

29 JÁN ZAMBOR
Dva preklady básnickej klasiky s rozdielnym výsledkom

40 ROZHOVOR | s Ballom
„V eufórii po Novembri 89 som zrazu začal veriť, že môžem písať to, čo si myslím“

50 BALLA
Medzi ruinami

Z NOVÝCH PREKLADOV

57 Galícijská a španielska poetka intimistického romantizmu
Rosalía de Castro

59 ROSALÍA DE CASTRO
[Čierny tieň]

63 ŠTEFAN TIMKO
Milan Lasica
 a zábavná televízna tvorba na Slovensku

74 ŠTEFAN ŠIMKO
Sitiny

RECENZIE

93 IGOR HOCHEL: Poézia? Filozofia? Oboje?
RÓBERT GÁL:
Traktát

95 LADISLAV ČÚZY: Problematická kniha
Martin Hlavatý:
Nadrobené

 300 zobrazení