Obsah čísla 4/2022

Na obálke sú použité ilustrácie výtvarníka Stanislava Flaka.

3 MILA HAUGOVÁ
Sylwa rerum

7 MILAN KOLESÍK
Naratológia – náčrt vývinu disciplíny (II)

42 PETER MIŠÁK
Hubert

45 DALIMÍR STANO
Skutky

54 JÁN ZAMBOR
Relevantná možnosť poézie

62 EDITA PRÍHODOVÁ
Po stopách vejúcich viet a záhybov textu

72 MARTIN FURMANIK
Sama

76 PETER HOTRA
Básne z knihy Blúdenie telom 

80 MEDARD SLOVÍK
Šachová partia v nebi

RECENZIE

83 LADISLAV ČÚZY: Spomienky evokujú osamelosť a ľútosť
Stanislav Rakús: Ľútostivosť

84 IGOR HOCHEL: Prostredníctvom statusu vyšinutých o našej prítomnosti
Balla: Medzi ruinami

87 IGOR HOCHEL: Prečo sa nedá izba zjesť?
Nicol Hochholczerová: Táto izba sa nedá zjesť

90 GABRIELA RAKÚSOVÁ: Hľadať svoj svet
Ladislav Lipcsei: Polaris

92 GABRIELA RAKÚSOVÁ: „A čo viac ako dýchanie potrebuje človek k životu?“
Marek Vadas: Šesť cudzincov

 288 zobrazení