Obsah čísla 5/2022

3 JÁN ZAMBOR
Janko Kráľ – naďalej s nami

27 ANNA VALCEROVÁ
Básne

34 MILAN KOLESÍK
Naratológia – náčrt vývinu disciplíny (III)

47 ŠTEFAN ŠIMKO
O Marokovi

51 MILAN RESUTÍK
Odchádzať po čistej ceste a hrdo niesť svoj štít

57 GABRIELA RAKÚSOVÁ
Básne

64 PETER KÓNYA
Ruská okupácia v Šariši a Zemplíne v rokoch 1914 – 1915

Z NOVÝCH PREKLADOV I

76 VIRA VOVK
3 krátke poviedky

81 JÁN GREŠÁK
Aforizmy

RECENZIE

83 GABRIELA RAKÚSOVÁ: „NIet pomoci tomu, kto píše báseň“
Marián Reisel: Popamäti

85 PATRÍCIA GABRIŠOVÁ: Slnko predsa svieti na všetkých
Ivana Dobrakovová: Pod slnkom Turína

87 ŠTEFAN ŠIMKO: O Zvliekaní
Lenka Želonková: Zvliekanie

92 RENÁTA BOJNIČANOVÁ: Stretnutie s velikánmi
Kniha španielskej poézie – V preklade a s komentármi Jána Zambora

 272 zobrazení