Literatúra a literáti v treťom miléniu

Obec spisovateľov Slovenska a Klub nezávislých spisovateľov pripravili v dňoch 27. až 29. októbra 2022 konferenciu na tému Literatúra a literáti v treťom miléniu. Uskutočnila sa v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Na stretnutí autori diskutovali o postavení a význame spisovateľských organizácií, venovali sa konkrétnym súčasným dielam, problematike vydávania literárnych časopisov a pôvodnej spisby, ako aj ďalším otázkam súčasnej literatúry a jej trendom. Na stránkach Romboidu budeme postupne uverejňovať príspevky, ktoré na nej odzneli. Sledovať ich môžete na tomto odkaze.

Konferenciu Literatúra a literáti v treťom miléniu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 246 zobrazení