Editoriál 3-4/2023

Druhé tohtoročné dvojčíslo sme spolu s bývalým šéfredaktorom Igorom Hochelom pripravovali naposledy.

Igor Hochel prevzal vedenie Romboidu v roku 2019 po Jaroslavovi Vlnkovi, no jeho meno sa s časopisom spája už oveľa dlhšie. Do redakcie vstúpil v roku 1987 (vtedy pod vedením básnika Mariána Kováčika) a v roku 1996 sa stal prvýkrát šéfredaktorom. O štyri roky neskôr ho vo funkcii vystriedal Ivan Štrpka, pričom však časopis nikdy nadobro neopustil. Pozná totiž jeho miesto v slovenskej kultúre, za ktoré bol vždy odhodlaný bojovať.

Zďaleka však nešlo len o minuloročnú „kauzu”, kedy Romboid spolu s ďalšími literárnymi periodikami nedostali z Fondu na podporu umenia žiadnu podporu. O tom, že je Romboid „odsúdený na zánik“ sa v médiách písalo už v roku 1996, kedy vtedajší minister kultúry Ivan Hudec drasticky skrátil dotáciu na vydávanie časopisu a premýšľalo sa, ako ďalej. Celú históriu a kroky, aby mohol časopis naďalej vychádzať, tu asi zhŕňať nemusím (nie je to ani v kapacitných možnostiach takéhoto textu), dôležité je, že napriek stále neistému osudu časopisu, sa redakcia (na čele či v tandeme s Igorom Hochelom) spolu s vydavateľom (Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska) vždy usilovali nájsť adekvátne riešenia. A nielen za to im patrí veľká vďaka a môj obdiv.

Od apríla tohto roku preberám od Igora Hochela žezlo, pričom nadviazanie na jeho prácu je pre mňa, nielen z historického hľadiska, veľkým záväzkom, ale tiež výzvou. Spolu so mnou bude na ďalších číslach pracovať spisovateľka Vanda Rozenbergová, z čoho sa úprimne teším a verím, že sa nám časopis podarí nielen „udržať“, ale tiež oživiť a posunúť ho bližšie k čitateľskej verejnosti. Platí to ako o obsahu, ktorý z jadra časopisu rozširujeme do strán, tak i o vizuálnej stránke, na ktorú sa zameriavame s rovnakou urgenciou. Spomínané „jadro“ časopisu však zostáva rovnaké: kvalitné literárne texty, uvažovanie o nich a ich uchopenie z rôznych strán, ale tiež aktuálne témy, o ktorých by sme mali viesť dialóg.

Ostatne to je, verím, jedno z hlavných poslaní tohto časopisu: otvárať s čitateľmi dialóg. Tak ho poďme spolu viesť.

Matej Rumanovský
poverený vedením redakcie časopisu Romboid

Zdroj foto: Daša Šimeková

 532 zobrazení