Metamorfózy ticha, zlomky intimity a hľadanie transcendencie  

Ľuboslav Adamuščin: Tiché veci
Levoča, Modrý Peter, 2022

Nová zbierka Ľuboslava Adamuščina môže byť svojím lajtmotívom, zakomponovaným aj do názvu zbierky obzvlášť blízka dnešnému čitateľovi, pretože upriamuje pozornosť na hľadanie východiska z nepokoja a hektického životného tempa, čo hádam najexplicitnejšie dokladá posledná báseň zbierky Z pološera (s. 42).  Nie je to ale jediné ticho, o ktorom je v diele reč. 

Ticho, tiché veci akosi prirodzene smerujú na všetky ľudské dispozície, ktorými možno uchopiť daný okamih, k harmonizujúcej predstave vyváženého a stabilného miesta s príznakom pokoja. K podobnej predikcii čitateľa zbierky zvádza aj jej grafická zložka, fotografie, na ktorých dominujú prírodné motívy – fragmenty tichej prítomnosti. Autor akoby sa dielom snažil vystihnúť a pomenovať rôzne premeny ticha v podobe nenápadných akcentov každodennej reality, či už bezprostredne alebo v reminiscenciách lyrického subjektu.

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 202 zobrazení