O nových podobách porozumenia

Jozef Kollár: Spodobovanie
Spišská Nová Ves, FAMA art, 2023

Spodobovanie ako nová prozaická zbierka Jozefa Kollára (FAMA ART, 2022) podobne ako jeho predošlé knihy tematizuje momenty každodenného života s presahom do sveta krimi či sci-fi. Autor je laureátom viacerých literárnych súťaží, napísal 19 kníh pre deti a dospelých a jeho debutová kniha Nedorozumenie (1994) získala cenu Ivana Kraska.

Súbor poviedok predstavuje 24 krátkych próz, z ktorých niektoré by sa dali označiť ako momentky alebo črty. Výstižne zvolený súhrnný titul možno chápať v dvoch významoch: ako jazykovedný termín označujúci znelostnú asimiláciu, t. j. prispôsobenie výslovnosti hlások v dôsledku zvukového okolia, a tiež spodobovanie ako naberanie novej podoby pod vplyvom určitých okolností. Väčšina próz sa odohráva v prítomnosti, prózy Jama, Krátke stretnutie H sú ukotvené v minulosti, Príliš rýchly koniec ideálneho sveta je zasadený do budúcnosti. Koniec-koncov na časovom zaradení nezáleží, pocity aktérov aj ich prežívanie sú súčasné, respektíve univerzálne. V textoch dominuje konkrétnosť, aktuálnosť, po kompozičnej stránke sú vnútorne koherentné, po motivickej línii ich najviac vystihuje motív znepokojenia a vybočenia. Pri čítaní próz čitateľa zaujme hodnoverný opis scén s pôsobivým zachytením niekedy až mrazivej atmosféry (napríklad prózy Tento sen, Opustené auto, Procesia). Napomáha tomu aj intenzívne narábanie so senzitívnymi vnemami – z textu prúdi závan mačacieho moču, pohľad na atrakcie z kúpaliska reže oči, mäso sa obracia v ústach, akoby sa chcelo nasilu vrátiť a ožiť a podobne. Menej už oceňujem dialogizované texty, v ktorých autor nenecháva nič na náhodou a zbytočne rozvláčne vysvetľuje tak, aby bolo všetko správne pochopené (napríklad Na streche, Jeden nikdy nevie). 

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 224 zobrazení