Prvý výber z tvorby Rubéna Daría v slovenčine

Rubén Darío: Spevy života a nádeje
Preklad: Ján Zambor
Bratislava, Perfekt 2023

Keď je básnicko-teoretická kniha plná farebných artefaktov, je zjavné, že výtvarník musel na publikácii participovať v značnej miere, v tiráži sa uvádza, že výtvarník Peter Pollág urobil pre knihu výtvarný sprievod. Je to jav nie častý, no v tomto prípade veľmi bohatý a vydarený. Ilustrácie P. Pollága nájdeme na prednej i zadnej predsádke a na celej obálke publikácie, celkovo 45 výtvarných diel (akryl, olej na plátne, na dreve, pastel, tempera, ceruzka a farebné ceruzky na papieri a kartóne, akvarel, uhoľ, tuš, sépia, asambláž) zo súkromných zbierok, zo zbierok autora i zo zbierok v zahraničí. P. Pollág (1958) pochádza z Levoče, študoval na VŠVU v Bratislave i v zahraničí, je ilustrátor, monumentalista, maliar, kresliar, grafik, sochár a pedagóg, nositeľ mnohých slovenských i zahraničných (aj mimoeurópskych) ocenení.

Textová časť knihy – to je to hlavné a také, na aké sme u literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora v jeho teoretických knihách zvyknutí. Svedčí o tom už podnadpis publikácie: „Výber zostavil, preložil, poznámky k básňam a kalendárium vypracoval a doslov napísal Ján Zambor.“ Poznámky k básňam sú ako vždy u Zambora precízne – ide o definície pojmov, o akýsi menný a najmä vecný register, ktorý príjemcu dôkladne zorientuje. Málo alebo menej zorientovaný čitateľ španielsky písanej poézie privíta kalendárium – podrobnú biografiu života a tvorby Rubéna Daría, no v Zamborových knihách tohto typu má popri preklade vždy vysokú hodnotu štúdia nielen o tvorbe konkrétneho básnika, ale i o čase a literárnych kontextoch, v ktorých vznikala. Pre bohatosť obsahu Zamborových prekladových kníh možno spravidla takmer vždy hovoriť o monografiách (najmä pre slovenského čitateľa). V tomto prípade ide ešte o vzácnejšie dielo, pretože Zambor prekladá a komentuje prvý slovenský výber z tvorby Rubéna Daría (1867 – 1916). Doteraz vyšli iba jednotlivé básne uverejnené v rôznych literárnych časopisoch.

Dočítajte tento článok
s predplatným časopisu Romboid.

Mám predplatné, chcem sa prihlásiť

 206 zobrazení