Obsah 7-8/2023

Ilustrácie pripravila a číslo graficky upravila Nina Bialová.

EDITORIÁL
Poetické číslo (odomknutý text)

POETICKÝ ÚVOD
4
Eva Luka: Zosnulá pani Partridge

OSOBNOSŤ
10
Etela Farkašová oslavuje 80. narodeniny (rozhovor) (odomknutý text)

TÉMA
21 Walt Whitman
26 Začnite a nechajte sa unášať. Neplatí to iba v poézii, ale aj v živote. S básnikom Robertom Pospišom o Waltovi Whitmanovi a projekte Audiopoetica
31 Robert Pospiš: Audiopoetica. Hudobná cesta do slovenskej poézie
34 Robert Pospiš: Spev tebe (New York report) (odomknutý text)

POÉZIA – NOVÉ MENÁ
42 Adrián Szabó: Básne (odomknutý text)
46 Ema Malíšková: Básne
48 Jakub Pytel: Básne

LITERÁTI NA CESTÁCH
52 Vanda Rozenbergová: Cestovateľka

OBJAVUJEME
56 Dušan Teplan: Bratislava v nás a mimo nás (IV.)

POÉZIA
64 Mila Haugová: Básne
68 Ivan Sogel: Básne
72 Milan Richter: Galaktický smútok

Z NOVÝCH PREKLADOV
78 Dva hlasy zo Severného Macedónska (preklad Zuzana Vrabcová)
84 Dve srbské poetky (preklad Miroslav Demák)

ROZHOVOR
92 Dramatický roadtrip do minulosti pochovaného priateľstva a štátu, ktorý zmizol z máp. S Lanou Bastašićovouo jej knihe Chyť zajaca

PRÓZA
100 Eva Maliti Fraňová: Tajomstvá mladého Bajzu

O ČOM PREMÝŠĽA
108 Matej Rumanovský: Možno literárny text efektívne propagovať?  

ČO SME PÍSALI V ROKU 1973
110 MCHAT v Bratislave

LITERÁRNA VEDA
112 Edita Príhodová: Pieseň piesní v tvorbe Ľubomíra Feldeka  

ČO ČÍTAME
120 Tipy redakcie

RECENZIE
123 Ajelet Gundar-Gošen: Tam, kde číha vlk (Ivana Zacharová)
124 Ján Štrasser: Tvár v zrkadle (Gabriela Rakúsová)
128 Lenka Šafranová: Čo by bolo keby (Patrícia Gabrišová)
130 Denisa Fulmeková: Úzkosť (Lucia Kluková)
132 Zsófia Bárczi: Spevník vidieckych dievok (Alexej Mikulášek)

 926 zobrazení