Obsah 9-10/2023

Ilustrácie pripravila a číslo graficky upravila Nina Bialová.

EDITORIÁL
Otázka času (odomknutý text)

AUTORSKÝ STĹPČEK
4 Elena Flašková: K večnému súdu Milana Kunderu

KONVERZÁCIE S KUNDEROM
8 Rozhovor Philipa Rotha s Milanom Kunderom
12 Rozhovor Christiana Salmona s Milanom Kunderom

TÉMA
24 Milan Kundera
34 Matej Rumanovský: Hľadanie (takmer) stratenej hry
38 Vanda Rozenbergová: Nesmrteľnosť ako (ne)konečno
42 Tomášom Kubíčkom o Kunderovej poetike a jeho románoch
54 Reportáž z Knižnice Milana Kunderu
62 Záhradou tých, ktorých mal rád (odomknutý text)

POÉZIA
66 Alex Zamborský: Básne
70 Radovan Brenkus: Mrzáčka
72 Radoslava Hubeková – laureátka Pars Poetry 2023 (odomknutý text)

OBJAVUJEME
76 Dušan Teplan: Bratislava v nás a mimo nás (V.)

PRÓZA
82 Jozef Heriban: Garážové Libertango

Z NOVÝCH PREKLADOV
88 Milan Kundera: Totožnosť (preklad Elena Flašková)
94 Mychajlo Jackiv: Poviedky (preklad Ivan Jackanin)

TRI OTÁZKY PRE…
102
Ondrej Spišák o hre Jakub a jeho pán (odomknutý text)
106 Martin Glaser o hre Majitelé klíčů

ČO SME PÍSALI V ROKU 1966
110 Jozef Bžoch: Príspevok k rúcaniu modiel

ROZHOVOR
114 Katarínou Tholtovou o knihe Dom zmiznutých hodín

ČO ČÍTAME
120 Knihy o živote a diele Milana Kunderu

RECENZIE
125 Etela Farkašová: Priestory (Lucia Kluková)
127 Pavol Rankov: Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán (Patrícia Gabrišová)
129 Andrés Neuman: Cestovatel stoletím (Ladislav Šimon)
131 Rubén Darío: Spevy života a nádeje (Gabriela Rakúsová)
133 Bibiana Buchelová: Amplitúda (Patrícia Gabrišová)
135 Alena Brindová: Horolezci (Patrícia Gabrišová)

OTÁZKY A ODPOVEDE Z KNÍH MILANA KUNDERU

 1,084 zobrazení