Obsah 5-6/2023

Ilustrácie pripravila a číslo graficky upravila Nina Bialová.

EDITORIÁL
Plány a okolnosti (odomknutý text)

AUTORSKÝ STĹPČEK
4
Laco Kerata: Nerozumiem

OSOBNOSŤ
6 Budem rád, keď bude viac slamerov vydávať knihy a viac básnikov slamovať. S básnikom Tomášom Strakom o slam poetry a jeho novej knihe
(+ ukážka)

SPOMIENKA: BRATIA VILIKOVSKÍ
22
Eva Luka a Elena Flašková spomínajú na Jána Vilikovského
28 Mila Haugová: Romboid a Pavel Vilikovský
32 Michal Harpáň: Smutný román o duši a tele

TÉMA
42
Zdenka Kollárová o novodobej cenzúre v knihách (odomknutý text)

ANKETA
48
Špecifiká slovenskej literatúry podľa knižných blogeriek a blogerov

ROZHOVOR
58
Vyrástol som z dohadovania, či je niečo sci-fi alebo nie. S Martinom Králikom o svete fantastiky a jej autoroch (odomknutý text)

PRÓZA
64
Dušan Šuster: Káva s maklérom
68 Martin Furmanik: Aspoň raz 

POÉZIA
70
Maroš Bafia: Básne
76 Peter Hotra: Haiku
78 Goran Lenčo: Básne v próze

OBJAVUJEME
82
Dušan Teplan: Bratislava v nás a mimo nás (III.)

Z NOVÝCH PREKLADOV
90
Franz Kafka: Ortieľ (preklad Milan Richter)
100 Kim de l’Horizon: Kniha krvi (preklad Zuzana Demjánová)

VOJNA
108
Miljenko Jergović: Kostra (preklad Štefan Riška)

O ČOM PREMÝŠĽA
110
Etela Farkašová: Priestory

ČO SME PÍSALI V ROKU 1973
115
Andrej Plávka: Čo vy, majstri kultúry?

ČO ČÍTAME V REDAKCII
120
Tipy redakcie (odomknutý text)

RECENZIE
123
Rudolf Jurolek: Bukolika (Matej Barč)
126 Alexander Balogh: Môj český snár (Gabriela Rakúsová)
131 Jozef Kollár: Spodobovanie (Patrícia Gabrišová)
132 Peter Hotra: Blúdenie telom (Igor Hochel)
134 Ľuboslav Adamuščin: Tiché veci (Janka Florková)

Ďakujeme vám za Donio!

 850 zobrazení